THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Paskaita „Kiekvienas yra menininkas? Kelios pastabos apie reliatyviąją kūrybiškumo sampratą“

Show simple item record

dc.contributor Narbutas, Sigitas, renginio vedėjas
dc.creator Trilupaitytė, Skaidra -
dc.date.accessioned 2016-02-08T07:33:05Z
dc.date.available 2016-02-08T07:33:05Z
dc.date.issued 2016-02-04 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3945
dc.description Čia rodoma vaizdo įrašo kopija: formatas: mp4; failo dydis: 132.4 Mb.; įrašo trukmė: 01:14:28. Aukštos kokybės originalas saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Rekomenduojamos naršyklės: Chrome 4.0; IE 9.0. -
dc.description © Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. -
dc.description.abstract Kūrybos sąvoka įsitvirtino kasdieniniame gyvenime, organizacijų teorijose, vadybinėje literatūroje, edukacijoje, kultūros politikoje ir t.t. Todėl kūrybiškumą apibrėžti nėra lengva ir vienoje disciplinoje (pvz., ekonomikoje); netgi psichologijoje vargiai rasime vieningą sutarimą, ar kūrybiškumas labiau siejasi su individu, ar su procesais. Skirtingi kūrybiškumo pavidalai egzistuoja ir mene, kuriame kūryba susideda iš vaizduotės, sugebėjimo generuoti originalias idėjas ir pateikti naujus pasaulio interpretavimo būdus, kurie pasireiškia tekstiniais, garsiniais, vaizdiniais pavidalais. Apibrėžti, kas „yra“ ir kas „nėra“ meninė kūryba, sunku ir todėl, jog patys menininkai retai kada kliaujasi inertiškai vartojamais apibūdinimais. Tuo tarpu kasdieninėje politikoje kovos dėl definicijų neišvengiame. Tiesiog filosofiniai meno prasmės ir vertės klausimai čia paprastai keičiami pragmatiniu statuso klausimu. Įvairūs pastarojo dešimtmečio sprendimai bei nuogąstavimai iliustruoja ne ginčus dėl raiškos laisvės, bet instituciškai produkuojamas dilemas ir nuolatinį pasirinkimą tarp „išskirtinumo“ ir „normalaus“ socialinio saugumo. Pvz., siekiant mažinti menininkų priklausomybę nuo biudžeto, LR Seimas leido 2 proc. pajamų mokesčio skirti meno kūrėjo statusą turintiems asmenims (nuo 2017 m.). Vis dėlto šiuo atveju „apeinami“ tokio statuso neturintys kūrėjai. Kas „yra“ ir kas „nėra“ kūryba, aiškintasi ir po to, kai 2008 m. pabaigoje LR Seimas ėmėsi radikaliai pertvarkyti mokesčių politiką, o kultūros sektoriaus atstovai nuogąstavo dėl paskiras grupes neigiamai paveiksiančių sprendimų. Žiniasklaidoje susirūpinta nauja autorinių atlyginimų tvarka, meno paslaugų apmokestinimu dėl viešųjų pirkimų sistemos, išgyventa dėl mažinamų arba naikinamų lengvatų kultūrinei leidybai ir t.t. Menotyrininkės, kultūros politikos tyrinėtojos dr. Skaidros Trilupaitytės paskaitoje šių klausimų šviesoje permąstomi kūrėjo, autoriaus, menininko įvaizdžiai viešojoje erdvėje ir parodoma, jog tokius įvaizdžius, be kita ko, lemia kūrybinių industrijų ideologijoje suklestėjusi reliatyvioji kūrėjo samprata. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-02-08T07:33:05Z No. of bitstreams: 1 trilupaityte.mp4: 138864373 bytes, checksum: aa4fc4af79b7175c317f47e833037788 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-02-08T07:33:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 trilupaityte.mp4: 138864373 bytes, checksum: aa4fc4af79b7175c317f47e833037788 (MD5) Previous issue date: 2016-02-04 en
dc.language lt -
dc.title Paskaita „Kiekvienas yra menininkas? Kelios pastabos apie reliatyviąją kūrybiškumo sampratą“ -
dc.type Vaizdo įrašas -


Files in this item

trilupaityte.mp4
Size: 233.1Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account