LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Kun. Porazinskio raštas Vilniaus kapitulai dėl išsiųstų iš Adutiškio valdų raportų, pakvitavimų ir kitos dokumentacijos].

50412.pdf
Dydis: 1.172Mb

Dokumentas kolekcijoje: