LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus vaivadijos vėliavininko, asesoriaus Antano Tyzenhauzo raštas Vilniaus vyskupui špitolių šelpimo klausimais]

Rankraščio tekstas
49202.pdf
Dydis: 764.0Kb

Dokumentas kolekcijoje: