LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Upytės pavieto civilinės komisijos raštas Vilniaus kapitulai. Prašymas pristatyti Pasvalio ir Senojo Panevėžio klebonijų špitolių ir kitus fundacinius dokumentus. Pasirašė J. Šišla, Domininkas Bistramas, Ferdinandas Stanevičius, Juozapas Kognovickis]

Rankraščio tekstas
49204.pdf
Dydis: 790.7Kb

Dokumentas kolekcijoje: