LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Medžiūnų (Miedziuny) kaimo valstiečių atsiskaitymo su Adutiškio dvaru pakvitavimai].

50449.pdf
Dydis: 2.555Mb

Dokumentas kolekcijoje: