LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Kan. Parazinskio, Vilniaus kapitulos deleguoto į Adutiškio dvarą pravesti tardymą dėl ginčių su valstiečiais išdalinant jiems grūdus pašalpai, raportai].

50454.pdf
Dydis: 5.383Mb

Dokumentas kolekcijoje: