LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Lenkijos konfederacijos maršalkos Stanislovo Malachovskio, LDK konfederacijos maršalkos Nestoro Kazimiero Sapiegos ir Vilniaus vyskupijos administracijos raštas dėl dvasinių seminarijų ir špitolių aprūpinimo.Nurodymas pateikti žinias apie fundacijas bei žiniaraščio pavyzdys]

49206.pdf
Dydis: 2.820Mb

Dokumentas kolekcijoje: