LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Mogiliovo metropolito arkivyskupo raštas Vilniaus kapitulos prelatui Jonui Civinskiui].

50503.pdf
Dydis: 1.278Mb

Dokumentas kolekcijoje: