LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Lietuvos-Vilniaus špitolių komisijos sprendimas ir paskelbimas apie naujo Vilniaus tilto ir vartų, vedančių iš miesto į tą tiltą su gyvenamomis patalpomis virš vartų, kurias reikalinga remontuoti, varžytines]

Spaudinio tekstas
49210.pdf
Dydis: 650.2Kb

Dokumentas kolekcijoje: