THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Sigismundus] Tertius ... rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-03-03T14:13:30Z
dc.date.available 2016-03-03T14:13:30Z
dc.date.issued 1602 -
dc.identifier.other F1-225
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4238
dc.description.abstract Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto III Vazos raštas, kuriuo patvirtina ankstesnio valdovo Stepono Batoro 1586.VI.20 dekretą, nurodantį kiekvienam Vilniaus kepurininkų cecho meistrui kasmet mokėti į miesto iždą po 30 lietuviškų grašių. Pasirašė: Sigismundus Rex, Mathias Woina, notarius. Išlikęs raudonas vaškinis Lietuvos didžiojo kunigaikščio didysis antspaudas vaško lėkštelėje, prikabintas geltonų, mėlynų ir žalių šilkinių siūlų pynute. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-03-03T14:13:30Z No. of bitstreams: 1 72829.pdf: 2803590 bytes, checksum: 2de989c00df9374ca4a2f08cae937487 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-03-03T14:13:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 72829.pdf: 2803590 bytes, checksum: 2de989c00df9374ca4a2f08cae937487 (MD5) Previous issue date: 1602 en
dc.language la -
dc.relation.isformatof [Sigismundus] Tertius ... rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae. Vilnius., 1602 03. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000072829 -
dc.subject Pergamentai -
dc.title [Sigismundus] Tertius ... rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae. la
dc.type Rankraštis -


Files in this item

72829.pdf
Size: 7.098Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account