LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Popiežiaus pasiuntinio Lenkijos karalystėje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje raštas, kuriuo uždrausta vienuoliams pirkti žemės valdas]

Rankraščio tekstas
49219.pdf
Dydis: 1.697Mb

Dokumentas kolekcijoje: