LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Pijorų vyresniojo Domininko Zalenskio prašymas Vilniaus vyskupui Andriui Benediktui Klongevičiui išleisti jo vadovaujamo vienuolyno kleboną aplankyti giminaičių į Balstogės pavieto dvarą].

49376.pdf
Dydis: 1.110Mb

Dokumentas kolekcijoje: