LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Religiniai persekiojimai (Lietuvos evangelikų reformatų sinodas. F40)