LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Grupės evangelikų - reformatų tikybos tremtinių iš Čekijos, radusių prieglaudą Lešno vienuolyne Lenkijoje, prašymas Vilniaus evangelikų - reformatų dvasininkams suteikti tremtiniams paramą].

72252.pdf
Dydis: 3.226Mb

Dokumentas kolekcijoje: