THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Atnaujintas paliepimmas bei parwaddinnimo pabegusuju iš waisko ir kittu iš žemes išėjusiu padonu ir atemimmo ju imenių ...

Show simple item record

dc.creator Friedrich II (1712-1786), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2016-05-02T07:32:04Z
dc.date.available 2016-05-02T07:32:04Z
dc.date.issued 1764 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4492
dc.description.abstract [Prūsijos karaliaus Fridricho II pakartotinis įsakas dėl pabėgusiųjų karių ir kitų iš žemės ūkių savavališkai pasitraukusių pavaldinių turto konfiskavimo].
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-05-02T07:32:04Z No. of bitstreams: 1 253394.pdf: 7144046 bytes, checksum: 1bf0a6a4c2c6429545427c38ed99f0b2 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-02T07:32:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 253394.pdf: 7144046 bytes, checksum: 1bf0a6a4c2c6429545427c38ed99f0b2 (MD5) Previous issue date: 1764 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Atnaujintas paliepimmas bei parwaddinnimo pabegusuju iš waisko ir kittu iš žemes išėjusiu padonu ir atemimmo ju imenių ... : [Prūsijos karaliaus Fridricho II pakartotinis įsakas dėl pabėgusiųjų karių ir kitų iš žemės ūkių savavališkai pasitraukusių pavaldinių turto konfiskavimo]. Karalauczuje : išspaustas karališkoje prūsiškoje knyg-drukavonėje Artungo [Hartungo sp.], 1764. [8] p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000253394 -
dc.subject Ediktai -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.title Atnaujintas paliepimmas bei parwaddinnimo pabegusuju iš waisko ir kittu iš žemes išėjusiu padonu ir atemimmo ju imenių ... -
dc.title Antraštė šiuolaikine rašyba: Atnaujintas paliepimas dėl parvadinimo ... -
dc.type Raštas -


Files in this item

253394.pdf
Size: 6.813Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account