LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Atkartuota ir aštrinta karališka gromata kad žydai ir kitti prasti kromininkai sawo taworus ant kėmų netur wežti ir po nammus parduoti

253396.pdf
Dydis: 3.067Mb

Dokumentas kolekcijoje: