LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Gromata karalaus, pagal kurrę čigonams aštrey uždrausta yra į Rytprusų bey Wakarų Prusų šalį idant ne slaptomis įeiti, neygi tuosa šalissa aplinkuy bėginėti

253696.pdf
Dydis: 4.355Mb

Dokumentas kolekcijoje: