LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Gromata, kurroj parašitą randam įtaisimą bey įstatimus tos budawonės, kurri ant išlaikimo ir pagerinnimo ubbagų bey kittų ledakkų per Prūsų žemę be reikalo waikštinejančių žmonų, Teplawoje pabudawota yra, ...

253772.pdf
Dydis: 46.78Mb

Dokumentas kolekcijoje: