LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Karališka gromata kurroj pikt's paprotis burų kadda jie sawo jawus į miestus weždami arba nedėldienom's į bažničkėmus wažuodami tėnay ikki tėmstant karczemosa passiliekt, paskuy prisigėrę nammo gryždami arklius perguje ... aštrausey uždraudžamas yra

253959.pdf
Dydis: 3.631Mb

Dokumentas kolekcijoje: