THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Karališka gromata kurroj pikt's paprotis burų kadda jie sawo jawus į miestus weždami arba nedėldienom's į bažničkėmus wažuodami tėnay ikki tėmstant karczemosa passiliekt, paskuy prisigėrę nammo gryždami arklius perguje ... aštrausey uždraudžamas yra

Show simple item record

dc.creator Friedrich Wilhelm I (1688-1740), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2016-05-02T12:17:04Z
dc.date.available 2016-05-02T12:17:04Z
dc.date.issued 1739 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4513
dc.description.abstract [Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo I įsakas dėl uždraudimo valstiečiams iki tamsos pasilikti smuklėse ir, greit važinėjant, kankinti arklius]. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-05-02T12:17:04Z No. of bitstreams: 1 253959.pdf: 3808320 bytes, checksum: b164defc89c00ecb153d0684729b9f4e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-02T12:17:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 253959.pdf: 3808320 bytes, checksum: b164defc89c00ecb153d0684729b9f4e (MD5) Previous issue date: 1739 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Karališka gromata kurroj pikt's paprotis burų kadda jie sawo jawus į miestus weždami arba nedėldienom's į bažničkėmus wažuodami tėnay ikki tėmstant karczemosa passiliekt, paskuy prisigėrę nammo gryždami arklius perguje ... aštrausey uždraudžamas yra : [Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo I įsakas dėl uždraudimo valstiečiams iki tamsos pasilikti smuklėse ir, greit važinėjant, kankinti arklius]. Karalauczuje : raštais išspausta pas Joną Priczkų Reusnerį, 1739. [4] p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000253959 -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.subject Ediktai -
dc.title Karališka gromata kurroj pikt's paprotis burų kadda jie sawo jawus į miestus weždami arba nedėldienom's į bažničkėmus wažuodami tėnay ikki tėmstant karczemosa passiliekt, paskuy prisigėrę nammo gryždami arklius perguje ... aštrausey uždraudžamas yra -
dc.title Antraštė šiuolaikine rašyba: Karališka gromata, kurioj piktas paprotys būrų ... -
dc.type Raštas -


Files in this item

253959.pdf
Size: 3.631Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account