THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Karališkas prisakimas, kad ney žalnerei, ir kitti žmones iš Ungarų bey Sibenbirgių žemės pareidami ney taworai iš tų žemjų atweštipawietros deley į žemmes Maloningiauso musų karalaus bus ileisti

Show simple item record

dc.creator Friedrich Wilhelm I (1688-1740), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2016-05-02T13:12:14Z
dc.date.available 2016-05-02T13:12:14Z
dc.date.issued 1738 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4525
dc.description.abstract [Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo I įsakas dėl uždraudimo įsileisti prekes bei žmones iš Vengrijos ir Transilvanijos]. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-05-02T13:12:14Z No. of bitstreams: 1 254602.pdf: 3701012 bytes, checksum: 978fc043153a112b5ee821704d3c0173 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-02T13:12:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 254602.pdf: 3701012 bytes, checksum: 978fc043153a112b5ee821704d3c0173 (MD5) Previous issue date: 1738 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Karališkas prisakimas, kad ney žalnerei, ir kitti žmones iš Ungarų bey Sibenbirgių žemės pareidami ney taworai iš tų žemjų atweštipawietros deley į žemmes Maloningiauso musų karalaus bus ileisti : [Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo I įsakas dėl uždraudimo įsileisti prekes bei žmones iš Vengrijos ir Transilvanijos]. Karalaučiuje : raštais išspaustas pas Joną Priczkų Reisnerį, 1738. [4] p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000254602 -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.subject Ediktai -
dc.title Karališkas prisakimas, kad ney žalnerei, ir kitti žmones iš Ungarų bey Sibenbirgių žemės pareidami ney taworai iš tų žemjų atweštipawietros deley į žemmes Maloningiauso musų karalaus bus ileisti -
dc.title Antraštė šiuolaikine rašyba: Karališkas prisakymas, kad nei žalnieriai ir kiti žmonės ... -
dc.type Raštas -


Files in this item

254602.pdf
Size: 3.529Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account