LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Karališkas prisakimas, kad ney žalnerei, ir kitti žmones iš Ungarų bey Sibenbirgių žemės pareidami ney taworai iš tų žemjų atweštipawietros deley į žemmes Maloningiauso musų karalaus bus ileisti

254602.pdf
Dydis: 3.529Mb

Dokumentas kolekcijoje: