THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Karališkas prisakimas, kad nieks be sweikatos ženklų arba pasų swetimus taworus į Prusų žemę įweštu; ir kad nieks be parodijimo tokio sweikatos ženklo į Prusų žemę daugiaus įleistas butų

Show simple item record

dc.creator Friedrich Wilhelm I (1688-1740), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2016-05-02T13:17:22Z
dc.date.available 2016-05-02T13:17:22Z
dc.date.issued 1738 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4526
dc.description.abstract [Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo I įsakas dėl uždraudimo įsileisti į Prūsiją iš užkrečiamų ligų ir maro apimtų kraštų pirklius bei kitus asmenis be sveikatos pažymėjimų]. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-05-02T13:17:22Z No. of bitstreams: 1 254607.pdf: 3530272 bytes, checksum: 8be8c4ef1304ef4baa9d3f8ca93377e9 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-02T13:17:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 254607.pdf: 3530272 bytes, checksum: 8be8c4ef1304ef4baa9d3f8ca93377e9 (MD5) Previous issue date: 1738 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Karališkas prisakimas, kad nieks be sweikatos ženklų arba pasų swetimus taworus į Prusų žemę įweštu; ir kad nieks be parodijimo tokio sweikatos ženklo į Prusų žemę daugiaus įleistas butų : [Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo I įsakas dėl uždraudimo įsileisti į Prūsiją iš užkrečiamų ligų ir maro apimtų kraštų pirklius bei kitus asmenis be sveikatos pažymėjimų]. Karalauczuje : raštais išspaustas pas Joną Priczkų Reusnerį, 1738. [4] p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000254607 -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.subject Ediktai -
dc.title Karališkas prisakimas, kad nieks be sweikatos ženklų arba pasų swetimus taworus į Prusų žemę įweštu; ir kad nieks be parodijimo tokio sweikatos ženklo į Prusų žemę daugiaus įleistas butų -
dc.type Raštas -


Files in this item

254607.pdf
Size: 3.366Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account