LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Karališkas prisakimas, kad nieks be sweikatos ženklų arba pasų swetimus taworus į Prusų žemę įweštu; ir kad nieks be parodijimo tokio sweikatos ženklo į Prusų žemę daugiaus įleistas butų

254607.pdf
Dydis: 3.366Mb

Dokumentas kolekcijoje: