LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Plebiscit, albo Wilkierz miasta ... Wilna : od s. pamięci krola Zigmunta Augusta, w roku 1551. dnia 18. listopada miastu wilenskiemu nadany ... .

355075.pdf
Dydis: 14.13Mb

Dokumentas kolekcijoje: