Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-05-18T12:33:46Z
dc.date.available 2016-05-18T12:33:46Z
dc.date.issued 1529-03-19 -
dc.identifier.other F1-101
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4752
dc.description.abstract Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo raštas, kuriuo transumuoja ir patvirtina Polocko vaivadienės Sofijos Korčevskos 1526.II.27 pareiškimą Drohičino žemės teisme, kad ji už 1000 kapų lietuviškų grašių įkeitė savąjį Rudkos dvarą su 13 kaimų savo žentui, Volkovysko seniūnui Motiejui, Alberto sūnui, Janovičiui, jo žmonai Kotrynai bei jų palikuonims iki gyvos galvos, pasilikdama gyventi tame dvare ir įpareigodama žentą globoti ją iki mirties ir, bendrai su jos sūnumi Mikalojumi, mokėti kasmet po 10 kapų grašių iš Rudkos ir Grodziščo kaimų išlaikymui Morduose gyvenančių jos išlaikytinių. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-05-18T12:33:46Z No. of bitstreams: 1 71352.pdf: 5288815 bytes, checksum: 673aaf55e9439232f1113e54d89cc38b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-18T12:33:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 71352.pdf: 5288815 bytes, checksum: 673aaf55e9439232f1113e54d89cc38b (MD5) Previous issue date: 1529-03-19 en
dc.language la -
dc.relation.isformatof Sigismundus [...] rex Polonie, magnus dux Lithuanie. Vilnius, 1529 03 19. 36 eilutės -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000071352 -
dc.subject Pergamentai -
dc.title Sigismundus [...] rex Polonie, magnus dux Lithuanie. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

71352.pdf
Size: 5.043Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account