LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vyskupo T. Kundzičiaus pasirašytas Vilniaus konsistorijos įsakas vienuolynų provinciolams ir vizitatoriams, kad jie sudarytų vienuolių ir kitų asmenų, gyvenančių vienuolynuose, sąrašus]

Spaudinio tekstas
49234.pdf
Dydis: 1.397Mb

Dokumentas kolekcijoje: