Show simple item record

dc.contributor Kulikauskienė, Jadvyga, sudaryt. -
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Kanopkienė, Lina, red.
dc.contributor Railienė, Birutė, red.
dc.contributor Saudargas, Povilas, red.
dc.contributor Malinauskaitė, Džiuljeta, red.
dc.contributor Vaškelis, Algirdas, red.
dc.date.accessioned 2016-05-23T08:45:00Z
dc.date.available 2016-05-23T08:45:00Z
dc.date.issued 2005 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4783
dc.description.abstract Teodoras Grotusas - gimė dvarininkų šeimoje, šiaurinėje Lietuvos dalyje. Visą savo gyvenimą pragyveno Gedučiuose, gimtinėje, išskyrus 5-erius metus, kuriuos praleido Europoje, kur visas savo jėgas skyrė mokslams ir išradimams. Savo namuose jis buvo įkūręs laboratoriją, kurioje atlikinėjo ekspermentus. Gyveno atsiskyrėlio gyvenimą, manoma, dėl ligos. Teodoras Grotusas, studijuodamas Europoje, susipažino su to meto žymiais mokslininkais bei domėjosi europietiška kultūra. Jo įgautos žinios leido jam dirbti savarankiškai. Gyvendamas Lietuvoje, jis sukūrė žinomiausias savo tezes, susijusias su fizikochemija. Dar būdamas gyvas, T. Grotusas pripažinimo nesulaukė. Tik XIXa. pab. jo vardas tapo žinomas mokslo pasaulyje. Rodyklėje randame įžanginius straipsnius apie Teaodoro Grotuso gyvenimą ir veiklą, gyvenimo bei veiklos datas. Toliau seka publikacijų sąrašas ir pabaigoje T. Grotuso darbų abėcėlinė rodyklė.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-05-23T08:45:00Z No. of bitstreams: 1 164214.pdf: 5650294 bytes, checksum: 94a0e293efb73d87e5177683357c0c95 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-23T08:45:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 164214.pdf: 5650294 bytes, checksum: 94a0e293efb73d87e5177683357c0c95 (MD5) Previous issue date: 2005 en
dc.language en -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Theodor von Grotthuss, 1785-1822 : bibliography -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 20 p.


Files in this item

164214.pdf
Size: 5.388Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account