LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus kapitulos prelato Jono Civinskio prašymas imperatoriui Aleksandrui I].

50627.pdf
Dydis: 1.550Mb

Dokumentas kolekcijoje: