THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Arte et Marte : senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms : parodos katalogas, 2010 liepos 7 - rugpjūčio 3 d.

Show simple item record

dc.contributor Palačionytė, Danguolė, sudaryt. -
dc.contributor Radvilienė, Violeta, sudaryt. -
dc.contributor Narbutienė, Daiva, red. -
dc.date.accessioned 2016-05-24T06:59:47Z
dc.date.available 2016-05-24T06:59:47Z
dc.date.issued 2010 -
dc.identifier.isbn 9789986498469
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4819
dc.description.abstract Moksliniame parodos kataloge, skirtame Žalgirio mūšio jubiliejui, pristatomi rankraštiniai ir spausdinti dokumentai, vizualiniai šaltiniai (atvirukai, graviūros, žemėlapiai), skirti karo tematikai. Didžioji dalis rodomų senųjų dokumentų saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos (LMAVB) Retų spaudinių skyriuje, septyni – Rankraščių skyriaus fonduose. Parodai parinkti tokie dokumentai, kuriuose yra žinių apie kariavusius kraštus, juose gyvenusius žmones, jų būdą, priežastis, lėmusias karu pasibaigusią nesantaiką. Didžioji parodos dalis skirta karams, kurių Lietuvai nepašykštėta – kryžiuočiai, totoriai, turkai, švedai, maskvėnai, rodomos įvairios kronikos, istorijos, kuriose tie visų prieš visus karai vienaip ar kitaip paminėti, nelygu autoriaus informuotumas, galimybė pasitelkti šaltinius, pagaliau, simpatijos ar antipatijos, nes ne visi laikėsi nuostatos sine ira et studio – be pykčio ir išankstinės nuostatos. Istorijos mylėtojai turi puikią progą pamatyti pačius istorijos šaltinius, iš kurių žinių sėmėsi vėlesnių kartų istorikai, panaudojo savo darbuose – kas jau yra tapę tarsi bendra visų nuosavybe. Katalogas turi pratarmę, kur paaiškinti jo sudarymo principai, įvadinį R. Petrausko straipsnį, skirtą Žalgirio mūšio istoriografiniams vertinimams. Katalogas yra puikiai iliustruotas raritetų kopijomis, kartografine medžiaga, ikonografija, senais atvirukais.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-05-24T06:59:46Z No. of bitstreams: 1 259690.pdf: 98887744 bytes, checksum: 3878b99dfc9f83162758333c7d258baf (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-24T06:59:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 259690.pdf: 98887744 bytes, checksum: 3878b99dfc9f83162758333c7d258baf (MD5) Previous issue date: 2010 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
dc.subject Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka - Katalogai -
dc.title Arte et Marte : senieji dokumentai karo tema : skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms : parodos katalogas, 2010 liepos 7 - rugpjūčio 3 d. -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 110 p.


Files in this item

259690.pdf
Size: 94.30Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account