LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus vyskupijos vienuolynų vizitacijos aktai. Vilniaus karmelitų, pranciškonų bei kitų vienuolynų pranešimai. Prelato M. Herburto raštai, siųsti vienuolynų vizitatoriui Liudvikui Lunkevičiui]

Rankraščio tekstas
49245.pdf
Dydis: 183.6Mb

Dokumentas kolekcijoje: