LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Pažyma, kad augustijonas Prosperas Dumanskis išlaikė egzaminus ir gali gauti kunigo šventimus. Pažymą pasirašė Povilas Kondratavičius ir išsiuntė Vilniaus kanauninkui Kruševskiui]

Rankraščio tekstas
49253.pdf
Dydis: 546.4Kb

Dokumentas kolekcijoje: