LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Nowe łask cudo : żyvot wielebney matki siostry Ioanny ad Iezus Marya, [...]. W Wilnie : w drukarni Akademickiey Societatis Iesu, 1699.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (737.2Kb)
Viršelio apatinis segmentas / Back cover (1.577Mb)
Viršelio nugarėlės viršutinis segmentas / Upper panel of the spine (1.052Mb)
Viršelio nugarėlės 3 segmentas / Panel 3 of the spine (1.377Mb)
Frotažas. Viršelio nugarėlė. 1 variantas / Frottage. Spine. Version 1 (4.937Mb)
Frotažas. Viršelio nugarėlė. 2 variantas / Frottage. Spine. Version 2 (3.676Mb)
Optinis mikroskopijos vaizdas / Optical microscopic image (653.4Kb)
Spektras / Spectrum (19.12Kb)

Dokumentas kolekcijoje: