LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Bartoli, Daniello. O zywocie y cudach B. Stanisława Kostki z zakonu zebrania [...]. W Wilnie : w drukarni Akademickiey Societatis Iesu, 1674.]

Viršelio išklotinė / Cover spread (1.403Mb)
Viršelio viršutinės dalies viršutinis kraštas / Upper part of the front cover (4.846Mb)
Viršelio viršutinės dalies apatinis kraštas / Lower part of the front cover (4.291Mb)
Viršelio apatinės dalies apatinis kraštas / Lower part of the back cover (4.444Mb)
Viršelio apatinės dalies apatinis vidinis kraštas / Inner lower part of the back cover (4.417Mb)

Dokumentas kolekcijoje: