LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Benedektinų cistersų kartūzų kongregacijos prezidento M. Bortnovskio pranešimas vyskupui B. Klangevičiui, kad gavo vyskupo pavedimą nuvykti arba įgalioti ką nors nuvykti į Vilnių tartis su seminarijos taryba dėl įmokų šiai seminarijai nuo minėtos kongregacijos]

Rankraščio tekstas
49258.pdf
Dydis: 638.9Kb

Dokumentas kolekcijoje: