LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Dubowicz, Jan. Kazanie na pogrzebie ... Barbary Naruszewiczowny Januszowey Skuminowey Tiszkiewiczowey [...]. [Wilno : druk. Acad. S.I.?, 1627].]

Viršelio išklotinė / Cover spread (379.7Kb)

Dokumentas kolekcijoje: