LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įrišas knygos [Czarliński, Bonawentura. Kazanie na pogrzebie ... Jana Karola Chodkiewicza, ... woiewody Wileńskiego, [...]. [Wilno : druk. Acad. S.I., 1622].]

Be viršelio / No cover (212.7Kb)

Dokumentas kolekcijoje: