THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

XVI-XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje

Show simple item record

dc.contributor Narbutienė, Daiva, sudaryt. -
dc.contributor Radvilienė, Violeta, sudaryt. -
dc.contributor Rauckytė-Bikauskienė, Dalia, sudaryt. -
dc.date.accessioned 2016-06-22T07:45:49Z
dc.date.available 2016-06-22T07:45:49Z
dc.date.issued 2007 -
dc.identifier.isbn 9789955698401
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/5200
dc.description.abstract Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomos senosios lituanikos samprata apibūdinama taip: visi užsienio kalbomis išspausdinti leidiniai, turiniu, autoryste, paskirtimi, dedikacijos ir kitais ryšiais susiję su Lietuva. Publikuojamą lituanikos katalogą sudaro 966 įrašai (1046 tomai). Jame suregistruotos knygos lotynų, lenkų, vokiečių, prancūzų, rusėnų, latvių ir kt. kalbomis. Į katalogą įtraukti tik originalių spaudinių aprašai. Bibliografinio aprašo struktūra atitinka ISBD (A) standarto reikalavimus. Aprašuose aptariamas kiekvienas egzempliorius: nurodomi esami defektai, rankraštinės marginalijos, proveniencijos (nuosavybės įrašai, ekslibrisai, antspaudai, lipdės), apibūdinami įrišimai. Dviem kalbomis – lietuvių ir anglų – publikuojamame įvadiniame straipsnyje „Senoji Lietuvos MA bibliotekos lituanika“ apibūdinama lituanikos sąvoka, apžvelgiamas lituaninių knygų fondas, aptariama katalogo struktūra. Leidinio pabaigoje skelbiamos pagalbinės rodyklės: antraščių; asmenvardžių; chronologinė; spaustuvininkų, leidėjų ir platintojų; proveniencijų.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-06-22T07:45:49Z No. of bitstreams: 1 206968.pdf: 118445301 bytes, checksum: 9f3b024846ca71a62a9585beec623bb3 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-06-22T07:45:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 206968.pdf: 118445301 bytes, checksum: 9f3b024846ca71a62a9585beec623bb3 (MD5) Previous issue date: 2007 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
dc.subject Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka - Katalogai -
dc.title XVI-XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje -
dc.title.alternative Lithuanica saeculi sexti decimi et septimi decimi ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae -
dc.type Knyga -
dc.format.extent XXVII, 502 p.


Files in this item

206968.pdf
Size: 112.9Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account