LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Sapiega Aleksandras Povilas, LDK maršalka - Stanislovui Poniatovskiui.

73037.pdf
Dydis: 5.998Mb

Dokumentas kolekcijoje: