LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Sokolinskis-Druckis (Drucki-Sokoliński) Mykolas, LDK raštininkas, Polocko vaivada - Druckiui-Sokolinskiui.

73082.pdf
Dydis: 5.847Mb

Dokumentas kolekcijoje: