LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškai] / Volfgang Aleksandra, prof. J. Volfgango duktė, jo padėjėja, medicinos veikalų vertėja, poetė - neišaiškintam adresatui.

73128.pdf
Dydis: 7.033Mb

Dokumentas kolekcijoje: