LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Sapiegienė-Čartoriskaitė Aleksandra - Magdalenai Agnieškai Sapiegienei.

73401.pdf
Dydis: 2.502Mb

Dokumentas kolekcijoje: