Petro ir Povilo bažnyčia (XVII amž.)
256388.jpg
Dydis: 75.92Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256382.jpg
Dydis: 86.16Kb
Sakykla Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje
256615.jpg
Dydis: 85.88Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256387.jpg
Dydis: 120.7Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidus
256471.jpg
Dydis: 126.8Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256381.jpg
Dydis: 137.3Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjero dekoras
256617.jpg
Dydis: 73.60Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjero dekoras
256383.jpg
Dydis: 70.79Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjero dekoras
256616.jpg
Dydis: 102.9Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjero dekoras
256618.jpg
Dydis: 91.21Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia; bažnyčios viduje.; Dievo Motinos Gailestingumo altorius
256389.jpg
Dydis: 133.6Kb
Bažnyčios pagrindinis fasadas
256386.jpg
Dydis: 136.3Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidus
256385.jpg
Dydis: 147.4Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256384.jpg
Dydis: 132.1Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256375.jpg
Dydis: 119.3Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256378.jpg
Dydis: 86.40Kb
Bažnyčios vidus
256379.jpg
Dydis: 108.2Kb
Bažnyčios vidus
256370.jpg
Dydis: 121.4Kb
Bažnyčios vidus
256380.jpg
Dydis: 109.9Kb
Antakalnio priemiestis ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256365.jpg
Dydis: 121.3Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256374.jpg
Dydis: 119.6Kb
Altorius
256390.jpg
Dydis: 133.2Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidus
256391.jpg
Dydis: 85.88Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256377.jpg
Dydis: 106.6Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
276715.jpg
Dydis: 141.0Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256373.jpg
Dydis: 104.1Kb
Naujas bareljefas
256470.jpg
Dydis: 96.73Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios relikvijos
256469.jpg
Dydis: 119.8Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidurys
256376.jpg
Dydis: 129.8Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256369.jpg
Dydis: 106.0Kb
Viešpaties (Nukryžiuotojo) Jėzaus koplytėlė, stovėjusi prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios
256372.jpg
Dydis: 108.3Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256368.jpg
Dydis: 89.94Kb
Antakalnio priemiestis ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256364.jpg
Dydis: 103.7Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256367.jpg
Dydis: 89.58Kb
Mugė prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios
256371.jpg
Dydis: 132.2Kb
Mugė prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios
256366.jpg
Dydis: 108.7Kb
Antakalnio priemiestis ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256363.jpg
Dydis: 100.2Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256261.jpg
Dydis: 97.16Kb
Bažnyčios interjeras
256467.jpg
Dydis: 87.86Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje
256472.jpg
Dydis: 96.20Kb
Bažnyčios sienų dekoras
256468.jpg
Dydis: 112.5Kb
Bažnyčios interjero dekoras
256619.jpg
Dydis: 114.9Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256360.jpg
Dydis: 93.49Kb
Mugė prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios
256362.jpg
Dydis: 77.24Kb
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256361.jpg
Dydis: 82.65Kb
Sveikinimas: Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
256262.jpg
Dydis: 137.2Kb

Dokumentas kolekcijoje: