LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Raseinių ir Kalvarijos dominikonų vienuolyno kunigų egzamino pažyma. Jiems suteikta teisė klausyti išpažinčių. Pažymoje yra egzaminus išlaikiusių kunigų pavardės]

Rankraščio tekstas
49274.pdf
Dydis: 1.392Mb

Dokumentas kolekcijoje: