LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Stolpcų, Gardino, Klecko ir Naugarduko dominikonų vienuolynų vienuoliams išduotos pažymos, kad jie gali klausyti išpažinčių]

Rankraščių tekstai
49276.pdf
Dydis: 2.454Mb

Dokumentas kolekcijoje: