LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Dominikono Barnabos Menčinskio prašymas, adresuotas nunciatūrai, leisti atsiskirti nuo vienuolijos ir pereiti į kunigus]

Rankraščio tekstas
49277.pdf
Dydis: 2.115Mb

Dokumentas kolekcijoje: