Šv. Mykolo bažnyčia
255125.jpg
Dydis: 115.1Kb
Šv. Mykolo bažnyčia
255124.jpg
Dydis: 91.45Kb
Šv. Mykolo bažnyčia
254937.jpg
Dydis: 104.9Kb
Dorotos Siedlečynskos palaikai Šv. Mykolo bažnyčioje
255195.jpg
Dydis: 96.33Kb
Leono Sapiegos antkapinis paminklas Šv. Mykolo bažnyčioje
255126.jpg
Dydis: 110.0Kb
Stebuklingas Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslas Šv. Mykolo bažnyčioje
255127.jpg
Dydis: 106.9Kb
Leono Sapiegos palaikai Šv. Mykolo bažnyčioje
255194.jpg
Dydis: 110.3Kb
Bernardinų vienuolynas
255200-1.jpg
Dydis: 105.8Kb
Bernardinų vienuolynas
255200-2.jpg
Dydis: 110.7Kb
Bažnyčios interjeras
255248.jpg
Dydis: 106.8Kb
Bažnyčia ir vienuolynas
255247.jpg
Dydis: 96.19Kb
Bažnyčios frontonas
255197.jpg
Dydis: 105.1Kb
Šv. Mykolo bažnyčia
254938.jpg
Dydis: 125.0Kb
Šv. Mykolo bažnyčia
255123.jpg
Dydis: 125.4Kb
Šv. Mykolo bažnyčia
254936.jpg
Dydis: 133.3Kb
Šv. Mykolo bažnyčia
254935.jpg
Dydis: 134.2Kb
Bernardinų vienuolynas
255199.jpg
Dydis: 93.53Kb
Bažnyčios interjeras
255249.jpg
Dydis: 111.2Kb
Bažnyčios vidinis kiemas
255198.jpg
Dydis: 108.5Kb
Leono Sapiegos antkapinis paminklas Šv. Mykolo bažnyčioje
254394.jpg
Dydis: 93.72Kb
Šv. Mykolo bažnyčia
255196.jpg
Dydis: 123.9Kb

Dokumentas kolekcijoje: