LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus konsistorijos raštas generalgubernatoriui M. Muravjovui dėl išdavimo pasų vienuoliams dominikonams ir leidimo jiems išvykti bažnyčios ir ūkio reikalais]

Rankraščio tekstas
49283.pdf
Dydis: 792.4Kb

Dokumentas kolekcijoje: