LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus kapitulos delegatų patikrinti Adutiškio valdų prelato Mikuckio ir kan. Herburto, raportai kapitulai].

50728.pdf
Dydis: 2.554Mb

Dokumentas kolekcijoje: