LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Jonas Podbipienta užstato savo žmonai Katerinai Stabrovskai Ašmenos pavieto Dubravlianų ir Polocko vaivadijos Plisos bei Mniutos dvarus, žemės sklypus Polocke ir Vilniuje - Užupio rajone prie Polocko vieškelio].

54704.pdf
Dydis: 7.800Mb

Dokumentas kolekcijoje: